Aspiranter - Førstehjelp 1


Sted: LSS

 

Aspirantene skal som del av "vær beredt merke" vite litt om førstehjelp:

11. Vise at du kan stanse en større blødning og behandle frost- og brannskader.

12. Vise at du kan behandle brudd og forstuinger.

13. Vise at du kan behandle sirkulasjonssvikt og forebygge nedkjøling.

14. Vise at du kan utføre riktig hjerte-lunge-redning, og kunne gi førstehjelp ved fremmedlegeme i luftveiene.

15. Vise at du kjenner symptomene for epilepsi, diabetes og hjerteinfarkt og kunne gi førstehjelp.

Vi skal være inne. Bent Hellum (Gruppeleder) er instruktør