Troppen

Troppen

Treningsprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinnerprogram for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse. (Første halvår er 5. klassingene eller andre nye, ASPIRANTER).

Troppen er speidernes arbeidsenhet. Speiderne er vanligvis speidere i aldersgruppen 5.-10. klasse. Dette er en tid hvor speiderne utvikler seg veldig mye og det er viktig å gi speiderne en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.

Velkommen og godt nytt speiderår til alle!!!

Troppen er for speidere i 5. til 10. klasse.

Vi har møter på onsdager 18:00 - 19:30

Troppen består i dag av 8 patruljer: Torstein Skjevla, Øystein Møyla, Håkon Håkonson, Dronning Margethe, Fridrek Slafse, Prinsesse Kristin, Kong Inge Bårdson + Roverlaget Skrukka

Ledere:

ass: Roger Johnsen           mob 990 94 840

Aspirantleder:  Gunn Heidi S. Holme  mob. 934 52 897

ass: Lars Haugen              mob 918 18 689 e-post

ass: Tina Mogens