Informasjon vedr. Korona situasjonen

Pga. den pågående korona situasjonen vil alle fysiske møter frem til 30. april utgå.

Det vil muligens bli et online-tilbud etterhvert, men dette vil vi komme tilbake til.