Foreldreforeningen

Småspeideren padler kano ved Krokbua sept-16. Foto: Laila Myklebust

Foreldreforeningen

Foreldreforeningen i Lillehammer Speidergruppe består av alle foreldrene.

Som medlem av foreldreforeningen er du med og muligjør speiding på Lillehammer.

Vi trenger alltid foreldre på laget, vil du være en del av vårt arbeid og gjøre Speideren på Lillehammer til et enda bedre tilbud til våre barn?

Nøkkelkontakter i foreldereforeningen:

Koordinatorer:
Småspeiderne: Gunn Heidi Holme
Troppen: Mari Steine

Hyttekomite:

Ivar Bergum 

Steinar Olstad

Erling Lo

Huskordinator:

John Arne Sviggum

Kasserer:

Børre Midtlien

Transportansvarlig:

Besatt av troppens foreldere.

Informasjonsskriv til speiderforeldre.

Nå som barnet ditt har begynt i speideren har du også blitt en del av speideren. Dette betyr at du forplikter deg til å bidra med å støtte opp om speiderens virksomhet.

Vi er heldige som har frivillige som tar på seg den viktige oppgaven med å være speiderledere for våre barn. Vi som ikke tar på oss denne rollen må gjøre en innsats på andre områder ved å tilrettelegge for at speideraktivitetene skal gå sin gang.

Dette gjør vi blant annet ved å bidra med vedhogst til speiderhytta, kjøring, løpende vedlikehold av bygningsmasse på LSS og speiderhytta, vask på LSS, deltakelse på barnas dag, kanobæring og andre oppgaver.

Målet er at bever, småspeider og troppen skal ha sine egne koordinatorer som skal holde løpende kontakt med speiderledere (være kontaktledd mellom gruppene, foreldreforeningen og Lillehammer speidergruppes leder).

Når ditt barn blir med i speideren forplikter du deg til å bidra etter evne for å løse oppgavene delegert av koordinator.

Alt godt :o)