Troppen - planleggingsmøte til tur


Sted: LSS

 

Vi har planleggingsmøte til turen som avholdes helgen den 23-26.10

Viktig at alle som skal bidra på turen møter så vi får planlagt godt(Ledere/Foreldre)

Speidere møter og tar med sin ferdig pakkede sekk for fremvisning av hvilket utstyr som er med og gjennomgang av dette samtidig så får vi delt erfaringer om hva som bør være med. (Speideren)

(Pakkelisten ligger også lagt opp som en fil så dere kan se hva som bør være med)

Det må pakkes felles hvis vi skal ha med det. 

Vi må sette sammen kart og sette tur mål på dette møtet (Ledere

Det blir gitt beskjed på hvilken av turene vi lander på under møtet. 

Speiderhilsen

Øyvind