Kano (matlaging, fiske og knuter)


Sted: LSS - avreise 17.30. Kan også møte direkte på Kroken ved kanalen (øverst i VIP-vegen). Retur kl. 20.00

 

Vi padler oppover kanalen og finner en passende leirplass.

De som ønsker det, kan ha med fiskeutstyr og prøve seg på å fiske. Vi har med forskjellige kokekjøkken (primus, ovn) så vi kan prøve å tenne opp disse og lage litt enkel mat.

Det er meldt regn på kvelden, så speiderne må ta med regntøy. Vi har med pressening som vi kan spenne opp. Kanskje vi får øye på oter, bever eller kanadagås?

Ha med:

- Regntøy + varme klær (skift?)

- Flytevest (hvis du har - vi har til utlån)

- Kniv

- Knutetau

- Drikkeflaske med drikke

- Asjett og bestikk

NB! Vi trenger minst 1 voksen pr. kano - fint om foreldre som kan bli med gir beskjed til Lasse (mob 99701987)