Bever

I Flokken er det speiding for de fra 1. -4. klasse. 
De aller yngste, Beverne, er de som går i 1. og 2. klasse.  Småspeiderne går i 3. og 4. klasse

Vi har møter på onsdager kl. 18:00-19:30
Siden vi pr d.d. har få Bevere, er det fellesmøte med Småspeiderne. Se derfor terminliste Småspeider, for detaljert info om speidermøtene.

De aller fleste av bevermøtene gjennomføres ute og derfor har alle med seg en liten sekk, et sitteunderlag, drikke, klær etter vær og etter hvert kniv.

Bevermøtene er i 2018/2019 slått sammen med Småspeidere. 

Se småspeidere sin terminliste for oppmøteplass og agenda for møte. 

Beversangen:

Åpningssang:
Mel: Torskevisa

Kom bygg vår dam så fin og bra,
For nå skal vi det moro ha.
(beverne hopper opp)

Jeg er bever jeg, jeg er bever jeg, 
Og jeg slår med halen min.
(På ordet «slår» klapper beverne med hendene, overflaten på den ene hånden opp mot underflaten på den andre hånden - dette betyr bever på tegnspråk).

Avslutningssang
Mel: Torskevisa

Takk for i dag vi ses igjen, 
og husk en bever er en venn.

Jeg er bever jeg,
Jeg er bever jeg,
Og jeg slår med halen min.