Møtet utgår


I henhold til regjeringens retningslinjer utsettes alle fysiske speidermøter i 14 dager fra 3. januar.