Troppen

Troppen

Treningsprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinnerprogram for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse. (Første halvår er 5. klassingene eller andre nye, ASPIRANTER).

Troppen er speidernes arbeidsenhet. Speiderne er vanligvis speidere i aldersgruppen 5.-10. klasse. Dette er en tid hvor speiderne utvikler seg veldig mye og det er viktig å gi speiderne en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.

Velkommen og godt nytt speiderår til alle!!!

Troppen er for speidere i 5. til 10. klasse.

Vi har møter på onsdager 18:00 - 19:30

Troppen består i dag av 7 patruljer: Torstein Skjevla, Øystein Møyla, Håkon Håkonson, Dronning Margethe, Fridrek Slafse, Prinsesse Kristin + Roverlaget Skrukka

Patruljenavn- PEFF - Speiderleder som følger opp patruljen
Prinsesse Kristin - Jens Martin Holme, Inger Liberg,
Fridrek Slafse - Even Skotte Skår –  Roger Johnsen 
Håkon Håkonson - Ørjan Haugen– Lars Haugen 
Torstein Skjevla - Sivert Rønning – Frode Rønning,
Øystein Møyla - Axel Mythen - Lars Bjarne Mythen
Dronning Margareta - Emma - Thorstein Hernes, Tina Mogens

Aspirantpatrulje frem til jul

Ledere:

Troppsleder: Thorstein Hernes          mob 900 16 639 e-post

ass: Roger Johansen             mob 990 94 840

ass: Frode Rønning          mob 996 27 516

ass: Lars Haugen              mob 918 18 689 e-post

ass: Jens Martin Holme     mob 99 52 44 11

ass: Inger Liberg

ass: Tina Mogens