Leirbålssanger

Leirbål

Vi må øve på Leirbålssanger, hvis hver patrulje lærer seg minimum en hver kan det bli bra:)

Leirbålsrop

YOGI
En (R) roper ropet, og de andre (A) svarer ham/henne:


R: Yogi yogi yogi!

A: Hei hei hei!

R: Yogi yogi yogi!

A: Hei hei hei!

R: Yogi

A: Hei!

R: Yogi!

A: Hei!

R: Yogi yogi yogi!

A: Hei hei hei!
R: Ole Ole Ole!

A: Brumm Brumm Brumm!

R: Ole Ole Ole!

A: Brumm Brumm Brumm!

R: Ole!

A: Brumm!

R: Ole!

A: Brumm!

R: Ole Ole Ole!

A: Brumm Brumm Brumm!
R: Nasse Nasse Nasse!

A: Nøff nøff nøff!

R: Nasse Nasse Nasse!

A: Nøff nøff nøff!

R: Nasse!

A: Nøff!

R: Nasse!

A: Nøff!

R: Nasse Nasse Nasse!

A: Nøff nøff nøff!
R: Yogi Ole Nasse!

A: Hei Brumm Nøff!

R: Yogi Ole Nasse!

A: Hei Brumm Nøff!

R: Yogi!

A: Hei!

R: Ole!

A: Brumm!

R: Yogi Ole Nasse!

A: Hei Brumm Nøff!

***

Barnestemmer
Deltakerne deles i to grupper som roper og svarer: Vi har våra klara barnestemmer kvar – men har ni era klara barnestemmer kvar?? Ja vi har…

*** 

Allevivo – allevaivo Allevivo, vaivo, vom Loffeli, loffeli – puteville pest Villi Dan, villi Mark Villi loff, loff, loff 

***

Everywhere we go – people want to know Who we are, and where we come from And if they don’t hear us – We sing a little louder… 

***
Det var fint , det var flott, 
 det var knakende godt Derfor ti ganger takk Tikke, tikke, tikke takk, tikk, takk takker. 

***

BRAVO B-r-a sier bra, v-o sier vo Sier bra, sier vo, sier bravo 

***

Bravo B-R-A-V-O,
 bravo, bravo, bravo
 M-E-R-A, mera, mera, mera. 

***

Killevov , killevov, killevov, vov, vov Kille-kille, kille-kille, vesjampo Vesjampo, shing, shang, sheski, bom bardeveski Nang, tang, kille-killevov 

***

Den var god , den var bra, den var slett ikke dårlig, den må vi gjøre minst en gang årlig. 

***

SA-SA-SA (den ene halvparten av deltakerne)
BRA-BRA-BRA (den andre halvparten)
BRAVO-BRAVO-BRAVO (alle i kor) 

***

Vi drar og vi drar Vi puffer på, vi puffer på.  (Venterop) 

***

Rikk , tikk, rikke, tikke, tikk Oppsa oppsa oj.   (gjentas flere ganger) 

***

Mel.: Gubben Noa
Den var mektig – den var prektig Riktig no’ for oss. Har de mer på lager – som for oss behager
En til bare, kan vi klare – verset her til tross. 

***
G – A – U – D – A Gauda, gauda, gauda …… ost! 

***

Tømmerhoggerropet : Stå på kne mens man gjør noen hoggende bevegelser mot venstre og sier: Tjoff, tjoff…. Løft så hendene foran munnen som en trakt og rop: Tømmmmmmmmmmmmer 

***

T-Ford-ropet: Gjør en roterende bevegelse foran kroppen som om du Sveiver i gang en bil samtidig som du skriker som et esel: Ihåå, Ihåå …… (mislykket startforsøk) Når bilen kommer i gang roper man: Takk, takk,takk,takk….. 

***
Rakett-ropet : Begynn ropet med hendene nede ved skoene Og beveg armene til over hodet mens det ropes: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrravvvo! 

***

Hysj, ka sa ho :  Det deles opp i to grupper med hver sin leder. Lederen er forsanger på sin gruppe. Gruppene roper vekselvis i en slags konkurranse hvor man roper høyere og høyere. Det hele startes med hvisking. Hvis lederen for en gruppe vil gi seg, begynner denne å hviske igjen.

***

Det var fint, det var flott 
Det var fint, det var flott, det var knakende godt – det var tipp, det var topp, 
 det var tippetippetipp

Det var tikk, det var takk, 
 det var tikketikketakk

Tikk, takk, takker! 

***

Skomakerplugg


Si S, si K, si O, so SKO,
 si M, si A, si MA,
 si SKO, si MA, si K, si E, si R, si KER,  si SKO, si MA, si KER,  si SKOMAKERPLUGG. 

***

De bare forbereder seg … Synges:  De bare forbereder seg, -reder seg, -reder seg,
 de bare forbereder seg, -reder seg. Nå har vi venta lenge nok…
 Nå vil vi ikke vente mer… 

***
Eller finn på deres egne!